lupa

AKTUALITY Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Legionella pneumophila (alebo tiež Legionela) - nebezpečná baktérie v teplej vode (TÚV).

Hospodárnosť rozhoduje! Účinnosť a zdravotná ekologická bezpečnosť sú pre nás samozrejmosťou.

Pri inštalácii nášho zariadenia Envirolyte na mieste, zvyčajne vo výmenníku TÚV, sme schopní zabezpečiť ošetrenie 1 m3 TÚV minimálne 10x až 40x lacnejšie než konkurencia.

Zdokonalený prístroj Envirolyte ELA - 20 000 ANW - generátor anolytu ANK (OXYCHLORINE) - ešte väčšia úspora soli a el. energie !!!

Pravdepodobne prvé takéto zariadenie na svete, schopné generovať 2000 litrov anolytu ANK / hod s parametrami 500-600 mg aktívneho chlóru (FAC) / 1 liter. Spotreba soli je 1,75 g na 1 liter anolytu. Tento vývoj predstavuje významný prelom v našej snahe o zníženie spotreby energie soli.

Účinný biocídny výrobok - ECA voda, ekologicky nezávadný roztok OXYCHLORINE (obsahuje kyselinu chlórnu - HClO, ktorá je prirodzenou súčasťou imunitného systému organizmov).

Vyrábajte si sami za pár halierov alebo nakupujte v kanistroch za pár korún! - Najlacnejší variant pre vás!

Posúdenie rizík, prevencia výskytu legionely v technických vodovodných obslužných systémoch (TVOS)

Zamestnávatelia, alebo iné osoby zodpovedné za kontrolu údržby prevádzky TVOS musí:

  • Identifikovať, vyhodnotiť zdroje rizík legionely vo vodovodnom systéme
  • Spracovať písomný postup pre predchádzanie rizík legionely - posúdenie rizika

OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér