lupa

AKTUALITY Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Posúdenie rizík, prevencia výskytu legionely v technických vodovodných obslužných systémoch (TVOS)

Ako začať pracovať na vyhodnocovaní rizík legionely?

Zamestnávatelia alebo iné osoby zodpovedné za kontrolu údržby prevádzky TVOS musí:

 • Identifikovať, vyhodnotiť zdroje rizík legionely vo vodovodnom systéme
 • Spracovať písomný postup pre predchádzanie rizík legionely - posúdenie rizika

Písomný postup kontroly rizík legionely by mal popisovať:

 • Vodovodný systém, vrátane aktualizovaného plánu alebo schematického nákresu
 • Kto je zodpovedný za posúdenie rizík v systéme a kontrolu jeho vyhotovenia
 • Bezpečná a správna prevádzka systému
 • Aké kontrolné metódy a ďalšie opatrenia budú použité
 • Kontroly, ktoré budú vykonané na vodovodnom systéme ako často budú kontroly vykonávané
 • Kto je menovaný "zodpovednou osobou" so zodpovednosťou za prevádzku, kontrolu vodovodného systému
 • Záznamy o kontrole toho, že to čo bolo urobené, je efektívne

Hlavným cieľom je, aby sa zabránilo množeniu legionely alebo sa jej rast dostal pod kontrolu efektívnym projektovaním, údržbou a prevádzkou vodovodného obslužného systému.

Prevencia a kontrola rizík legionely vo vodovodných systémoch vyžaduje:

 • Starostlivé plánovanie - z hľadiska posúdenia rizika
 • Úspešnú stratégiu riadenia
 • Zodpovedný personál

Vyhodnocovanie rizík legionely:

- Mnoho organizácií vo verejnom a súkromnom sektore vyžaduje odbornú pomoc - ako začať sa riadiť tento proces vr. vypracovania dokumentácie, ktorá obsiahne uvedené požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva, ktoré obsahujú požiadavky na limitné počty legionel v teplej vode bazénoch sú plne v súlade s legislatívou EÚ.

Naša spoločnosť dobre chápe, ako môže byť ťažké pre organizácie vo verejnom sektore, rovnako ako pre súkromné ​​subjekty vytvoriť správne postupy zhodnotenia kontroly výskytu legionely vo vodovodnom obslužnom systéme, ktoré spravujú.

Preto ponúkame odbornú službu so zameraním na:

 • Prevedenie posúdenia rizík výskytu legionely
 • Postupy, ktoré vyhovejú možnostiam vášho rozpočtu
 • Vyhodnotenie rizík z hľadiska legionely, vašich priorít a s odporúčaním pre vás
 • Vyhotovenie aktualizácia každé dva roky
OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér