lupa

AKTUALITY Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Legionella pneumophila (alebo tiež Legionela) - Nebezpečná baktérie v teplej vode (TÚV)

Najlepšie ponuka

Hospodárnosť rozhoduje! Účinnosť a zdravotná ekologická bezpečnosť sú pre nás samozrejmosťou.

Pri inštalácii nášho zariadenia Envirolyte na mieste, zvyčajne vo výmenníku TÚV, sme schopní zabezpečiť ošetrenie 1 m3 TÚV minimálne 10x až 40x lacnejšie než konkurencia.

Podrobnú cenovú kalkuláciu určíme keď si spoločne s nami spočítate náklady na soľ, ktorou sa upravovaná voda v zariadení sýti, náklady na elektrický prúd, ktorý prístroj spotrebuje na výrobu účinného roztoku - ionizovanej formy aktívneho chlóru, pod obchodným názvom OXYCHLORINE. Kedy sa oplatí nákup zariadenia Envirolyte?

Nákup prístroje Envirolyte sa oplatí práve vďaka nízkonákladovej prevádzke, aby najmä tam, kde je vyššia spotreba TUV a to už od cca 3-5 m3 / 24 hod.

V ostatných prípadoch je možné sa dohodnúť na dodávke iba účinného roztoku ANK (Oxychlorine).

Prosím, pre podrobnejšie informácie volajte alebo pošlite e-mailom dopyt.

Po výbere vami zvolenej varianty odporúčame stanoviť základné podmienky dodávky, aby:

- Dohodu o cene za kompletnú dodávku diela.
- Podmienky úhrady ceny, ktoré môžu byť prispôsobené vašim možnostiam.

Po dokončení montáže prebehne 3 mesačná skúšobná prevádzka, počas ktorej budú vykonané skúšky predovšetkým na prítomnosť baktérií legionela. Skúšky vykoná nezávislé zhotoviteľ aj objednávateľ v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a to vždy po každom mesiaci skúšobnej prevádzky.

Podmienka kompletnej dodávky diela bude splnená len v prípade, že protokoly o vykonaných skúškach budú spĺňať povolené limity pre legionely podľa vyhlášky. V opačnom prípade zhotoviteľ má 3 mesačnú lehotu pre odstránenie vady opätovné vykonanie skúšok na prítomnosť legionely v systéme TÚV.

Záruka 24 mesiacov na dodané zariadenie, zhotoviteľ sa zaviaže zabezpečiť pozáručný servis vr. dodania náhradných dielov po dobu piatich rokov.

OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér