lupa

DEZINFEKCIA, STERILIZÁCIA A ČISTENIE VODY

Chladiace veže a vodné nádrže

Anolyt ANK produkovaný na mieste našim zariadením Envirolyte účinne likviduje baktérie Legionella a ďalšie baktérie a zaisťuje bezpečné a zdravé prostredie vo vode. Odstraňuje veľmi účinne taktiež biofilm, pri tom nezvyšuje hrdzavenia vody.

Pivovarníctvo a nápojový priemysel

Použitie sa týka pasterizačných tunelov, umývanie fliaš a čistenie dopravníkových pásov a transportných prostriedkov. Použitie zariadení Envirolyte môže významne zvýšiť bezpečnosť a hospodárnosť, pretože dovoľuje, aby dezinfekcia a čistenie prebiehalo pri nižších teplotách a aby sa potrebná voda recyklovala.

Mäsový priemysel

Bakteriálna kontaminácia mäsa je stále pretrvávajúcim problémom. Anolyt ANK dokáže ideálne riešiť očistu povrchov prípravných plôch, vr. prepraviek, balenie a transporte mäsa, bez toho aby dochádzalo k problémom s tradičnými na chlóru založenými chemikáliami.

Umývanie ovocia a zeleniny

ANK je veľmi účinný dezinfekčný prípravok na umývanie ovocia a zeleniny, ako celé, tak krájané. Pri tom predlžuje ich záručnú dobu a poskytuje bezpečnejšie potraviny pre konečného spotrebiteľa.

Úprava odpadových vôd

Pridaním anolytu ANK do odpadovej vody sa dosiahne zníženie bakteriálneho zaťaženia vody, bez toho aby sa kontamináciou narušilo životné prostredie.

Pestovanie zeleniny

Zahmlievania alebo sprejovanie predovšetkým skleníkov anolytom ANK umožňuje účinnú ochranu zeleniny proti nebezpečným plesniam a baktériám.

Pitná voda

Anolyt ANK je osvedčený dezinfekčný prípravok ako pre teplú vodu, ako aj pitnú vodu. Zaisťuje jej zdravotne hygienickú ochranu pre spotrebiteľa bez nepríjemných pachov alebo ovplyvnenia chuti.

Pre pitnú vodu sú tiež určené Envirolyte ECO prístroje, ktoré zlepšujú kvalitu pitnej vody.

Plavecké bazény a aquaparky

Na mieste vyrábaný anolyt ANK zaisťuje bezpečné prostredie pre plavcov bez nepríjemných pachov a dráždenie očí a pokožky ako pri tradičnom ošetrenie vody chlórom alebo na chlóru založených prostriedkov. Je tiež bezpečnejší pre personál, pretože pracovníci nemusia manipulovať s nebezpečnými chemikáliami.

Potravinársky a mliekarenský priemysel

Anolyt ANK sa osvedčuje pri ošetrení prevádzkového zariadenia pri spracovaní potravín aj mlieka, pretože nie je toxický a pri vhodnej aplikácii je veľmi účinný.

Poľnohospodárstvo

Použitie ANK v poľnohospodárstve je veľmi široké. Používa sa ako v rastlinnej výrobe, tak pri spracovaní kŕmnych zmesí a tiež v živočíšnej výrobe, vedie k lepšiemu zdravotnému stavu zvierat vo veľkochovoch. Ošetrenie napájacej vody a hygiena stajňového prostredie zlepšuje chovnej výsledky a pohodu zvierat.

Zdravotnícke zariadenia

Vďaka netoxické a nekorozívne povahe anolytu ANK je ideálnym prípravkom pre sterilné ošetrenie povrchov zdravotníckeho zariadenia a napomáha predchádzať bakteriálnej infekcii.

Hotely, verejné budovy a nemocnice

Baktérie Legionella je veľkým zdravotným problémom v rozsiahlych vodovodných systémoch, ktoré sú len čiastočne alebo nie príliš často používané. Takáto situácia je napr. V hotelových izbách mimo sezónu. Nepoužívané úseky sa môžu stať rodiskom legionely a iných zdraviu nebezpečných baktérií vyskytujúcich sa vo vode. Pripojením zariadenia Envirolyte k vodovodnému systému a kontinuálnym dávkovaním anolytu ANK  je možné chrániť tento systém bez toho, aby sa musela nehospodárne navyšovať teplota vody.

Výhody zariadenia Envirolyte sa uplatňujú aj v iných budovách, ale predovšetkým v nemocniciach a všade, kde sú ľudia s nižšou toleranciou k nákaze legionelou, v ústavoch sociálnej starostlivosti, domoch pre seniorov a pod.

OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér