lupa

DEZINFEKCIA, STERILIZÁCIA A ČISTENIE VODY

Prečo je dezinfekcia vody s použitím technológie Envirolyte lepšie ako tradičné chlorácia?

1. Aj keď je anolyt zdanlivo analogický chlóru, anolyt je unikátny a jednoznačne lepší ako chlórnan sodný pri likvidácii spór, baktérií, vírusov a ďalších patogénnych organizmov na rovnakej zvyškovej báze. Chlórnan sodný v koncentrácii 5% je účinný len pri dezinfekcii, avšak nie pri sterilizácii. Chlórnan sodný je neúčinný proti cystám (Guardia, Cryptosporidium).

 

2. Väčšina patogénov, zvlášť vo vode zrodených, vyvinie odolnosť (rezistenciu) na chlórnan sodný počas času. Aplikácia anolytu ako dezinfekčného prostriedku vody v každodennom používaní viac ako desať rokov ukázali, že mikroorganizmy nevyvinú odolnosť proti anolytu v čase.

 

3. Potrebný kontaktný čas pre anolyt je kratší.

 

4. Chlórnan sodný stráca svoju účinnosť počas dlhodobého skladovania a stáva sa potenciálne nebezpečným tým, že uvoľňuje chlórový plyn počas skladovania.

 

5. Anolyt je lepšie rozpustný.

 

6. Baktericídne účinnosť sa zachováva v hodnotách pH medzi 4 a 9.

 

7. Anolyt je minimálne korozívna, čo je dané predovšetkým jeho nízkou koncentráciou, a tiež neprítomnosťou žieravých prvkov, ktoré sa bežne nachádzajú v chlórnanu sodnom alebo vápenatom.

8. Reakcia anolytu s organickými materiálmi vytvára asi o polovicu menej trihalometánov v porovnaní s chlórom.

 

9. Anolyt odstraňuje existujúce vápenatenie a ničí patogény usadené vo vápenatých úsadách a zamedzuje rozpúšťanie pevných látok v dodávanej vode a tým ju chráni od vytvárania nových nánosov a inkrustov. Biofilm je eliminovaný. Pri úprave vody systémom Envirolyte nie je nutné uzatváranie sekcií vody v budovách a nie je obmedzované normálne používanie vody počas úpravy vody. Anolyt systému Envirolyte neobsahuje nebezpečné chemikálie ani nesťažuje údržbu.

OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér