lupa

DEZINFEKCIA, STERILIZÁCIA A ČISTENIE VODY

Spôsob aplikácie

Priestorová dezinfekcia zahmlievaním, plošná dezinfekcia sprejom, dezinfekcia zotieraním a namáčaním. Spoľahlivé odstránenie baktérií, vírusov, húb a zápachu vo všetkých uzavretých priestoroch ako sú vývarovne, jedálne, umyvárne riadu, sprchy, klimatizačné jednotky a vzduchotechnika sa dosahuje za pomoci výkonných zahmlievačov – ultrazvukového fogovača vytvorením suchej hmly, ktorá v priebehu 5-tich sekúnd až 10 minút zlikviduje až 99,9% prítomných patogénov.

Efektivita

Je ekologicky nezávadný dezinfekčný prostriedok. Hlavná súčasť HClO – neznečisťuje odpadové vody – rozkladá sa na H2O a O2 – nevytvára škodlivé vedľajšie produkty. Účinnosť HClO a H2O2 je synergicky zvýšená koloidným Ag+. Antibakteriálny efekt nastupuje rýchlejšie a oveľa intenzívnejšie. Kombinovaný efekt oxidácie a oligodynamiky vytvoril dvojfázový produkt schopný veľmi účinne ničiť biofilmy potrebné pre tvorbu prostredia vhodného pre patogény.

Obchodná spoločnosť OXYCHLORINE, s.r.o. vyrába roztok pod obchodným názvom Oxychlorine vo výrobnom zariadení certifikovanom podľa ISO 9001.2008. Technologické zariadenie je chránené patentom.

Oxychlorine spĺňa Európske nariadenie o biocídnych produktoch (European Biocide Products Directive).

Produkt Oxychlorine má:

  • pH 7,5 ± 1,5
  • ORP 780 ± 100 mV
  • aktívny 500mg/1 ± 50

a pozostáva z nasledujúcich aktívnych látok, ktoré sú všetky zapísané v európskom súpise EINECS a tiež zapísané a identifikované Európskym chemickým úradom (ECB).

Ingredient CAS-No EINECS-No Volume % Symbols
Sodium chloride 7647-14-5 231-598-3 0.26% NaCl
Hypochlorus Acid as Active Chlorine 7782-50-5 231-959-5 0.05% HOCl
Hypochlorite ion (sodium hypochlorite) 7681-52-9 231-668-3 0.05% (HCIO+OCl) OCl
Water 7732-18-5 231-791-2 99.69% H2O
OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér