lupa

DEZINFEKCIA, STERILIZÁCIA A ČISTENIE VODY
  • Dezinfekčný prípravok pre privátne a profesionálne použitie – prípravok pre dezinfekciu ovzdušia, povrchov, materiálov, zariadení a nábytku, prípravok proti hubám a riasam na stavbách, pre dezinfekciu skladov, kontajnerov, obalov a vriec, sudov, algicídny prípravok používaný na plochy ihrísk, parkovísk, chodníkov, pomníkov apod. Oblasť použitia zahŕňa mimo iných aj plavárne, akvária, vodu na kúpanie a ostatné vody, systémy klimatizácie, steny a podlahy v zdravotníckych zariadeniach  a iných inštitúciách, dezinfekciu lekárskych nástrojov, chemických toaliet, odpadovej vody a nemocničného odpadu.
  • Biocídny prípravok pre veterinárnu hygienu vrátane prípravkov používaných v priestoroch, v ktorých sa chovajú, zdržujú alebo prepravujú zvieratá. Zahŕňa prípravky, určené k celkovej dezinfekcii zvierat, ale nezahrňuje prípravky, ktoré majú  liečivý účinok.
  • Dezinfekčný prípravok pre oblasť potravín a krmív – pre dezinfekciu zariadení, zásobníkov, potrieb pre konzumáciu, povrchov a potrubia, ktoré súvisia s výrobou, prepravou, skladovaním alebo spotrebou potravín, krmiva alebo nápojov, vrátane pitnej vody pre ľudí alebo zvieratá.
  • Účinná dezinfekcia gastronomických priestorov, plôch a zariadení so silným antibakteriálnym účinkom. Dezinfekcia kuchynských priestorov a zariadení, mraziacich boxov, umyvární riadu, jedální. Vysoká účinná likvidácia baktérií a odstraňovanie zápachu.
  • Dezinfekčný prípravok pre pitnú vodu – prípravky používané pri dezinfekcii pitnej vody pre ľudí a zvieratá.
OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér