lupa

DEZINFEKCIA, STERILIZÁCIA A ČISTENIE VODY

OXYCHLORINE

Popis Výhody Obmedzenia
Biocidný roztok netoxický Silné dezinfekčné a oxidačné činidlo Ekologicky prijateľný, netoxický a nedráždivý roztok
Nesenzibilizujúci a nedráždivý Účinný proti všetkým účinný proti všetkým plesní a ostatných patogénov Optimálna náhrada za toxické látky
Absolútne biologicky odbúrateľný a ekologicky bezpečný Veľmi účinné sporicidné činidlo  
  Účinne odstraňuje nevhodné chute a pachy  
  Odstraňuje biofilm  
  Vytvára omnoho menej zlúčenín chlóru, halogénov a tmt  
  Nemá žiadne toxické vedľajšie produkty chloritany (cio2) a chloraty (cio3)  
  Žiadna akútna alebo chronická toxicita keď sa riedi vodou  
  Žiadne transportné problémy  
  Jednoducho a bezpečne skladovateľný  
  Jednoduchá manipulácia s týmto roztokom  

Chlór

Popis Výhody Obmedzenia
Používaný v plynnom stave Účinný oxidant a dezinfikant Prísne požiadavky na bezpečnosť prepravy a skladovania,
Vyžaduje tie najprísnejšie bezpečnostné opatrenia Účinne eliminuje chute a pachy Potencionálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia v prípade jeho úniku do priestoru,
Druhotné účinky Formovanie vedľajších produktov dezinfekcie ako je chloroform

Chlórnan

Popis Výhody Obmedzenia
Používaný v tekutej a granulovanej podobe (obchodná koncentrácia 10 – 20 %, môže byť získaný na mieste potreby elektrochemicky Účinný proti väčšine patogénnych mikroorganizmov Neúčinný proti cystám (Giardia, Cryptosporidium)
Relatívne bezpečný pri skladovaní a používaní Stráca svoju účinnosť pri dlhodobom skladovaní
Pokiaľ je pripravený na mieste, nevyžaduje skladovanie Existencia potencionálneho nebezpečenstva emisií plynného chlóru v priebehu skladovania
Vytvára trihalometan, keď je pripravený na mieste, vyžaduje buď bezprostredné použitie alebo
v prípade skladovania osobitné meranie čistoty zdrojovej vody s ohľadom na ióny ťažkých kovov
Pokiaľ sa na mieste pripravuje roztok NACIO s koncentráciou aktívneho chlóru menšou než
450 mg/ I, nevytvárajú sa v v priebehu skladovania chloráty

Dioxid Chlóru

Popis Výhody Obmedzenia
Pripravovaný len na mieste Používaný v malých dávkach Pripravuje sa len na mieste použitia
Najúčinnejší dezinfekčný prostriedok Nevytvára chloraminy Požiadavky na transport ako aj na skladovanie sú rovnaké, ako v prípade iných chemikálií
Najsilnejšie oxidačné činidlo medzi všetkými látkami, ktoré obsahujú chlór Nepodporuje vytváranie trihalometanu V reakcii s organickými nečistotami vytvára neorganické vedľajšie produkty
Ničí fenoly – zdroje nepríjemných chutí a pachov Vytvára chloráty a chlorečnanové ióny
Je účinným oxidantom a dezinfikantom proti všetkým typom mikroorganizmom, vrátane Giardia, Cryptosporidium a vírom
Nevytvára bromidy z bromičnanov
napomáha odstraňovaniu železa a horčíka z vody dosiahnutím ich rýchlej oxidácie a vyzrážaním
oxidov

Formaldehyd

Popis Výhody Obmedzenia
Najrozšírenejšia znečisťujúca látka, preukázaný ľudský karcinogén Používa sa ako oxidačné dezinfekčné, fixačné a balzamovacie činidlo na zneškodnenie vírusov a baktérií Spôsobuje dedičné genetické poškodenia
Nebezpečný pre živý organizmus (pokožka a dýchacie cesty) Je toxický, karcinogénny, poškodzuje dýchanie, pokožku a obličky
Je karcinogénny a mutagénny Pri skladovaní je potrebné dodržiavať režimové opatrenia, v tele sa mení na kyselinu mravčiu a pri veľkom množstve môže spôsobiť až smrť
Je prchavý, jedovatý, v tele živých organizmov sa metabolizuje na kyselinu mravčiu Často sa používa na dezinfekciu kopýt poľnohospodárskych zvierat so všetkými negatívnymi
dôsledkami

Ozón

Popis Výhody Obmedzenia
Používa sa už niekoľko desaťročí v niektorých európskych krajinách za účelom dezinfekcie, odstraňovania chutí a pachov Silný dezinfekčný prípravok a oxidačné činidlo Vytvára vedľajšie produkty vrátane aldehydov, ketónov, organických kyselín, bromine containing trihalomethanes, ktoré obsahujú bróm, vrátane bromoformu, bromičnany (za prítomnosti bromidov): peroxidy, kyselinu octovú a brómu
Veľmi účinný proti Giardia, Cryptosporidium a akýmkoľvek patogénnom mikroflóry Nevyhnutné použitie biologicky aktívnych filtrov k odstráneniu vedľajších produktov
Napomáha odstraňovaniu zakalenia vody Nezabezpečuje zostatkový dezinfekčný účinok
Odstraňuje cudzorodé chute a pachy Vyžaduje značné počiatočné výdavky na vybavenie
Značné výdavky na prípravu obslužného personálu a podporu inštalácie
Ak dôjde k reakcii s organickými zlúčeninami, ozón ich rozloží na menšie komponenty, ktoré by
sa mohli stať potravinovými prostriedkami pre rast mikroorganizmov v distribučných systémoch vody

Ultrafialové žiarenie

Popis Výhody Obmedzenia
Vystavenie vody UV lúčom umožňuje zničenie rôznych druhov mikroorganizmov Nevyžaduje sa skladovanie a transport ako v prípade chemikálií Žiadny zostatkový účinok
Nevytvárajú sa vedľajšie produkty Neúčinný proti cystám (Giardia, Cryptosporidium)
Je účinným oxidantom a dezinfikantom proti všetkým typom mikroorganizmom, vrátane Giardia, Cryptosporidium a vírom Vyžaduje pomerne veľké výdavky na vybavenie a technickú údržbu
Nevytvára bromidy z bromičnanov Vyžaduje pomerne veľké prevádzkové (energetické) náklady
Napomáha odstraňovaniu železa a horčíka z vody a dosiahnutím ich rýchlej oxidácie a vyzrážaním oxidov Dezinfekčná účinnosť závisí na zakalení vody, jej tvrdosti usadeninách na povrchu lampy a výchylkách v dodávke elektricke energie, ktoré spôsobujú zmeny vo vlnovej dĺžke
OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér