lupa

DEZINFEKCIA, STERILIZÁCIA A ČISTENIE VODY

Výsledky účinnosti – všeobecne uznávaná účinnosť

Oxychlorine predstavuje vysoko účinný produkt na odstránenie a zničenie nebezpečných patogénov. Jeho širokospektrálne antibakteriálne pôsobenie proti gram – pozitívnym, gram – negatívnym a kvasinkovitým typom patogénov je s týmito výsledkami usmrtenia v danom expozičnom čase (kontaktnom čase).

Mikroorganizmus Čas pre usmrtenie % Redukcie
MRSA 15 sek 99.999%
VRE 15 sek 99.999%
Escherichia coli 15 sek 99.999%
Acinetobacter baumannii 15 sek 99.999%
Bacteroides fragilis 15 sek 99.999%
Candida albicans 15 sek 99.999%
Enterobacter aerogenes 15 sek 99.999%
Enterococcus faecium 15 sek 99.999%
Haemophilus influenzae 15 sek 99.999%
Klebsiella oxytoca 15 sek 99.999%
Klebsiella pneumoniae 15 sek 99.999%
Micrococcus luteus 15 sek 99.999%
Proteus mirabilis 15 sek 99.999%
Pseudomonas aeruginosa 15 sek 99.999%
Serratia marcescens 15 sek 99.999%
Staphylococcus epidermidis 15 sek 99.999%
Staphylococcus haemolyticus 15 sek 99.999%
Staphylococcus hominis 15 sek 99.999%
Staphylococcus saprophyticus 15 sek 99.999%
Streptococcus pyogenes 15 sek 99.999%
Staphylococcus aureus 15 sek 99.998%
Clostridium difficile endospores 15 sek 99.930%

Oxychlorine je stabilný a bezpečný roztok, ktorého účinky je možné využiť proti patogénnym baktériám, vírusom, kvasinkám, plesňam a spóram. Obsahuje kyselinu chlórnu (HClO), zlúčeninu podobnú tej, ktorú prirodzene produkuje imunitný systém vyšších živočíšnych organizmov vrátane človeka.

Účinnosť hodnotená testom USP<51> antimikrobiálna účinnosť

Názov mikroorganizmu Log Redukcia (30 sek.) Redukcia počet – čas, %
Staphylococcus aureus MRSA 6.34 30 sek., 99.9999%
Enterococcus faecalis VRE 6.36 30 sek., 99.9999%
Staphylococcus aureus 6.23 30 sek., 99.9999%
Escherichia coli 5.70 30 sek., 99.9997%
Acinetobacter baumannii 6.37 30 sek., 99.9999%
Bacteroides fragilis 7.64 30 sek., 99.9999%
Candida albicans 6.33 30 sek., 99.9999%
Enterobacter aerogenes 6.09 30 sek., 99.9999%
Enterococcus faecium VRE – MDR 6.51 30 sek., 99.9999%
Haemophilus influenzae 5.18 30 sek., 99.9993%
Klebsiella oxytoca MD 6.05 30 sek., 99.9999%
Klebsiella pneumoniae 6.14 30 sek., 99.9999%
Micrococcus luteus 5.84 30 sek., 99.9999%
Proteus mirabilis 6.20 30 sek., 99.9999%
Pseudomonas aeruginosa 5.81 30 sek., 99.9998%
Serratia marcescens 6.00 30 sek., 99.9999%
Staphylococcus epidermidis 6.02 30 sek., 99.9998%
Staphylococcus haemolyticus 5.91 30 sek., 99.9999%
Staphylococcus homins 5.45 30 sek., 99.9996%
Staphylococcus saprophyticus 5.96 30 sek., 99.9999%
Streptococcus pyogenes 6.72 30 sek., 99.9999%
OXYCHLORINE, s.r.o. 2015. All Rights Reservedweb: fg Ateliér